FAQs

FAQs:

Hỏi: Làm thế nào để nộp hồ sơ xin việc vào ITL?
Trả lời :  Bạn chỉ cẩn nhấn apply vào vị trí công việc được đăng tuyển trên danh sách các vị trí đang open, đính kèm CV và gởi đến chúng tôi. Ngoài ra bạn có thể gởi CV thẳng đến email của bộ phận tuyển dụng hr-recruitement@itlvn.com với tiêu đề vị trí cần ứng tuyển và đính kèm CV

Hỏi: Làm sao để thực tập tại ITL?
Trả lời: ....

Contact us
Applicants who are interested in any positions below please send your resumes and application form to Recruitment Department of Indo Trans Logistics as below information:
 
Email: hr-recruitment@itlvn.com
 
Tel: +848 3948 6888+848 3948 6888  Ext: 8014 - 8015 - 8016